top of page

פרסי מפעל הפיס

מבין הפרסים הרבים והחשובים שמחלק מפעל הפיס מדי שנה, עיצבתי במשך כמה שנים את ההזמנות, הפלאיירים והתוכניות לטקסי פרס ספיר לספרות, פרס לנדאו לאמנויות הבמה וקרן ספיר ולנדאו  למענקי מחקר

bottom of page