top of page

Malevich - The Lost Paintings

הנה מקרה הקלאסי של ״המציאות עולה על כל דמיון״. ספר שנכתב לאחר מחקר חובק עולם בן כמה שנים ועיצוב של כשנה וחצי ומספר בצורה בלשית ממש על גילוים מחדש של 50 ציורים של האמן האדיר קזימיר מלביץ׳. בעיקבות הספר עוצב גם אתר

bottom of page