Malevich - The Lost Paintings

הנה מקרה הקלאסי של ״המציאות עולה על כל דמיון״. ספר שנכתב לאחר מחקר חובק עולם בן כמה שנים ועיצוב של כשנה וחצי ומספר בצורה בלשית ממש על גילוים מחדש של 50 ציורים של האמן האדיר קזימיר מלביץ׳. בעיקבות הספר עוצב גם אתר

© 2020 כל הזכויות שמורות לסטודיו דור כהן

סטודיו דור כהן, עיצוב גרפי,עיצוב ספרים, עיצוב דיסקים