top of page
מאזנים 1
מאזנים 2

כתבי עת

מחול עכשיו מתפרסם פעמיים בשנה ובו כתבות ומאמרים של מיטב הכותבים/בות, רקדנים/יות, כוריאוגרפים/יות רק בנושא מחול על כל סוגיו וגווניו, מודרני, קלאסי, ניסיוני, מהיום ומהעבר

 

מאזנים, שנוסד בשנת 1928 ע״י חיים נחמן ביאליק, הוא כתב עת של אגודת הסופרים העברים. הגיליון יוצא אחת לחודשיים ומכיל פרוזה, שירה, ומאמרים ממיטב הכותבים

bottom of page